Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

5.C

Třídní učitel(ka): Eva Přibylová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Výuka přes MS Teams: Denní rutina Přítomný čas prostý Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování minulého času (nepravidelná slovesa)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Shoda přísudku s podmětem, PS str. 14, 15. Poučka - U str. 19 Opakování pravopisu Čtení a slohová výchova - dokončení příběhu, PS str. 39, 40
 • Domácí úkol: MS Teams
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Lidské tělo - dýchací soustava, oběhová soustava, PS str. 32 Evropa - přímořská letoviska, PS str. 51
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Desetinná čísla - opakování Obsah obdélníku a čtverce, PS str. 11
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: Úkoly z Vv, Pč, Hv na MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Prezenční výuka: Denní rutina Přítomný čas prostý Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování minulého času Slovesa - like/love/hate/enjoy/mind/don´t mind + ing
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Shrnutí probraného učiva, pravopis Shoda přísudku s podmětem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Lidské tělo - trávicí ústrojí, chrup Evropa Pravěk
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Obsah obdélníku a čtverce Desetinná čísla Početní operace - opakování
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)