Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

5.D

Třídní učitel(ka): Miloš Bicek

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování minulého času (nepravidelná slovesa)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Shoda přísudku s podmětem. Souvětí.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: ČSPř: Smysly: Zrak, sluch.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Desetinná čísla - porovnávání. Obsah obdélníku a čtverce.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování minulého času Slovesa - like/love/hate/enjoy/mind/don´t mind + ing
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Souvětí, poznávání, určování vět v souvětí, vzorec souvětí.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: ČSVL: Dějiny - opakování pravěk - středověk. Práce s naučným textem, časovou osou. ČSPř: Smysly
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Obsah obdélníku, čtverce. L Jednotky obsahu, převody.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)