Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

6.C

Třídní učitel(ka): Tomáš Pešek

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo: Vypracuj online cvičení a výsledek ve formě print-screenu odevzdej zde. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject_and_object_pronouns/Subject_and_Oject_Pronouns_xa421sz https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Possessive_adjectives/Possesive_adjectives_fk701356oh https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Exercises_qt22073qp
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Pešek)

 • Učivo: minulý čas průběhový - opakování
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Řecko - doba makedonské nadvlády, Alexandr Veliký
 • Domácí úkol: Zkoušení - Řecko
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Hustota viz. MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk - SJ (Braná)

 • Učivo: 4.lekce, lexikální výrazy - téma: školní předměty, popis obrázků, člen určitý, neurčitý
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Přírodopis

 • Učivo: Korýši
 • Domácí úkol: Viz MS Teams
 • Poznámka:

Zeměpis

 • Učivo: Distanční výuka - Krajinná sféra, hydrosféra.
 • Domácí úkol: pracovní list
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo: Příště zkoušení slovní zásoby na známky! Zopakuj si / nauč se slovíčka (PS str. 66 - 71)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Pešek)

 • Učivo: Minulý čas průběhový / minulý čas prostý článek Time Zones str.41
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Řecko - kultura a vzdělanost
 • Domácí úkol: Zkoušení - Řecko
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Hustota látka viz. MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk - SJ (Braná)

 • Učivo: Školní předměty, popis obrázku, užití členu určitého/neurčitého v 1.pádě
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Přírodopis

 • Učivo: Vzdušnicovci
 • Domácí úkol: Viz MS Teams
 • Poznámka:

Zeměpis

 • Učivo: Distanční výuka - Krajinná sféra, hydrosféra, souhrnné opakování.
 • Domácí úkol: pracovní list
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)