Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

7.B

Třídní učitel(ka): Alena Pospíšilíková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 18. 5. 2020)

Anglický jazyk (Čížková)

 • Učivo: Past continuous - opakování
 • Domácí úkol: Zopakuj si pomocí videa minulý čas průběhový https://www.youtube.com/watch?, v=h8V6YPJ8ido, zkus si jej procvičit na následujícím kvízu https://www.youtube.com/watch?v=WI0ddqmI_N4, prohlédni si krátký příběh o NICOVI a jeho Terrible day - zkuste popsat svůj den:) , využijte minulý čas průběhový
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Rottenbornová)

 • Učivo: https://luciesenglish.blogspot.com/2020/05/lesson-5-experiences.html
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Veškerá práce je zadána v odkazu. Plán práce je pravidelně aktualizován. Všechny úkoly budou taktéž dávány do Školy Online.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: https://plzenedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/suchave_zs22_plzen-edu_cz/EluarPluKQtGhp0ewujCYhwBNBsc2Vw97kpkbTdyvr3SyA?e=O9F61b

Dějepis

 • Učivo: Typickou stavbou doby gotiky byl hrad - podívej se na edu.ceskatelevize - středověk - české dějiny na krátká videa o našich hradech - např. Křivoklát, Kašperk, Točník Do sešitu si nakresli hrad, popiš z jakých částí se skládal a k čemu sloužil a foto mi pošli na školní mail
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: viz ŠKOLA ONLINE (Výuka - úkoly - domácí úkoly)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: viz ŠKOLA ONLINE (Výuka - úkoly - domácí úkoly)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: Osvojování / opakování slovní zásoby + opakování gramatiky dle přehledu uprostřed pracovního sešitu Opakovací test str 50 / cv. 6+7+8+9 - zašli scan e-mailem.
 • Domácí úkol: V případě jakýchkoliv dotazů ohledně učiva mě v pracovní dny od 8-15h kontaktujte na albertito@zs22.plzen-edu.cz Po předchozí domluvě možná i konzultace přes SKYPE.
 • Poznámka: online zdroje pro procvičování: https://nemcina.net/cviceni/ https://www.umimenemecky.cz/ http://www.nemecky.net/gramatika/

Německý jazyk (Braná)

 • Učivo: Distanční výuka zadána na Škole -online/výuka/domácí úkoly
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Přírodopis

 • Učivo: Sahara
 • Domácí úkol: Prohlédni si video na https://www.youtube.com/watch?v=mPxxVI-Y5HI a odpověz zda byla Sahara vždy suchá, zda se zde nachází voda.. Prší na Sahaře?
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Pospíšilíková)

 • Učivo: Zopakuj si části jmen v RJ - jméno, jméno po otci, příjmení - v písance 17/11a) - na obrázku je rodokmen a jména osob, do textu dopiš ke jméno po otci
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Zeměpis

 • Učivo: Čína - hospodářství, skutečný život lidí v zemi
 • Domácí úkol: Prohlédni si na https://www.youtube.com/watch?v=EI5GmwYxWJA a pokus se několika větami popsat život, práci, hospodářské aspekty lidí v Číně, co vás překvapilo, jaké rozdíly vnímáte s životem v ČR, Evropě
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 25. 5. 2020)

Anglický jazyk (Rottenbornová)

 • Učivo: Pečlivě si pročti následující příspěvek (odkaz níže!), vypiš si do sešitu s nadpisem Předpřítomný čas, jak se tvoří kladná věta. + vyzkoušej si cvičení v pracovním sešitě: 44/1,3,4
 • Domácí úkol: https://luciesenglish.blogspot.com/2020/05/predpritomny-cas-present-perfect.html
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Veškerá práce je zadána v odkazu. Plán práce je pravidelně aktualizován. Všechny úkoly budou taktéž dávány do Školy Online. Práci máte zadanou do 26. června.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: https://plzenedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/suchave_zs22_plzen-edu_cz/EluarPluKQtGhp0ewujCYhwBNBsc2Vw97kpkbTdyvr3SyA?e=O9F61b

Dějepis

 • Učivo: 1. část - Raný novověk s. 121 - 123, přečti text a udělej si poznámky 2. část - PS 40/1 a 41/3,4
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: viz ŠKOLA ONLINE (Výuka - úkoly - domácí úkoly)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: viz ŠKOLA ONLINE (Výuka - úkoly - domácí úkoly)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: Opakovací test str 50 / cv. 6+7+8+9 – zasli scan e-mailem Opakování slovní zásoby
 • Domácí úkol: V případě jakýchkoliv dotazů ohledně učiva mě v pracovní dny od 8-15h kontaktujte na albertito@zs22.plzen-edu.cz Po předchozí domluvě možná i konzultace přes SKYPE.
 • Poznámka: online zdroje pro procvičování: https://nemcina.net/cviceni/ https://www.umimenemecky.cz/ http://www.nemecky.net/gramatika/

Ruský jazyk (Pospíšilíková)

 • Učivo: Písanka 18/b, c - u b) dopiš úlohu v rodině, hledej v rodokmenu, - u c) podle úlohy v rodině dopiš jméno
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 1. 6. 2020)