Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

7.B

Třídní učitel(ka): Tomáš Alberti

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Vyjádření budoucích plánů - přítomný čas průběhový Slovní zásoba 3. lekce
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Gotická kultura
 • Domácí úkol: Zkoušení - husitské války a Jiří z Poděbrad
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Braná)

 • Učivo: 4.lekce, lexikální výrazy - téma: školní předměty, popis obrázků, člen určitý, neurčitý
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Ruský jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování - otázky a odpovědi Časování sloves "mluvit / žít"
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo: Příště zkoušení slovní zásoby na známky! Zopakuj si / nauč se slovíčka (PS str. 66 - 72)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Slovní zásoba - 3. lekce Svátky v USA
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Zámořské objevy - příčiny, průběh, důsledky
 • Domácí úkol: Zkoušení - husitství, Jiří z Poděbrad, Jagellonci
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Tlak v plynech - atmosféra Země, atmosférický tlak, Pascalův zákon pro plyny, Archimedův zákon pro plyny viz. MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Braná)

 • Učivo: Školní předměty, popis obrázku, užití členu určitého/neurčitého v 1.pádě
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Ruský jazyk (Vozková)

 • Učivo: Procvičování azbuky Dny v týdnu - roční období Číslovky 1-20 Časování sloveso "žít a mluvit"
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)