Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

7.C

Třídní učitel(ka): Michaela Krumlová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Gotická kultura
 • Domácí úkol: Zkoušení - husitské války a Jiří z Poděbrad
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Výpočet vztlakové síly viz. MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk - SJ (Braná)

 • Učivo: Popis obrázku, žití předložky místa se 3./4.pádem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: https://www.youtube.com/watch?v=OiYPwXa9Zog&list=PLTrELx4XgnbqxmzLdNfoE4RN6BMhB6olI&index=3 - zhlédnout/ zopakovat https://www.youtube.com/watch?v=rdZxpzXsQQY&list=PLTrELx4XgnbpI9Unjbcu0EbS1OsDJ-hXE&index=2
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování - otázky a odpovědi Časování sloves "mluvit / žít"
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo: Příště zkoušení slovní zásoby na známky! Zopakuj si / nauč se slovíčka (PS str. 66 - 72)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Zámořské objevy - příčiny, průběh, důsledky
 • Domácí úkol: Zkoušení - husitství, Jiří z Poděbrad, Jagellonci
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Tlak v plynech - atmosféra Země, atmosférický tlak, Pascalův zákon pro plyny, Archimedův zákon pro plyny viz. MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk - SJ (Braná)

 • Učivo: Popis domu, bytu, můj vysněný pokoj, opakování předložek místa se 3./4.pádem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: Příští hodinu plánuji zkoušet na známky probranou slovní zásobu - zopakujte si tedy veškerá probraná slovíčka (1. i 2. PS) - najdete je vždy na konci lekce v PS.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Vozková)

 • Učivo: Procvičování azbuky Dny v týdnu - roční období Číslovky 1-20 Časování sloveso "žít a mluvit"
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)