Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

8.A

Třídní učitel(ka): Veronika Kolbecková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Dějepis

 • Učivo: Rusko a Japonsko v 2. polovině 19. století
 • Domácí úkol: pracovní list
 • Poznámka: učebnice str. 113 - 115

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - pracovní list Ampérovo pravidlo pravé ruky
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: https://www.youtube.com/watch?v=r1lZPLdRC7g - Určitě zkouknout! (klidně opakovaně:) https://nemcina.net/cviceni/predlozky/dativ-akuzativ/ https://www.umimenemecky.cz/cviceni-predlozky-se-3-a-4-padem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Přírodopis

 • Učivo: Cévní a oběhová soustava
 • Domácí úkol: Viz MS Teams
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Vozková)

 • Učivo: 6. lekce - slovní zásoba Profese - tematická slovíčka a fráze 7. pád podstatných jmen
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - pracovní sešit zelený: str. 4 - 8 (vynechat str. 6)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: Prostuduj si prezentaci o předložkách se 3. i 4. pádem (mezi zdroji) a vytvoř 8 libovolných vět s předložkami a danými slovesy (na konci prezentace). PS str. 12/ cv. 7, 9 PS str. 13/ cv. 12 a, b + online cvičení: https://nemcina.net/cviceni/predlozky/dativ-akuzativ/
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Přírodopis

 • Učivo: Oběhová a cévní soustava
 • Domácí úkol: Viz MS Teams
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Vozková)

 • Učivo: Profese - práce s textem (6. lekce) 7. pád podstatných jmen Pracovat jako kdo? / Stát se kým? Časování slovesa "chtít/ stát se/ zajímat se"
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)