Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

8.B

Třídní učitel(ka): Alena Pospíšilíková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Bojující Temeraire - Čtení s porozuměním Legenda o Robinu Hoodovi - Práce s textem Kontrola úkolu str. 42
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Základní a rozvíjející větné členy, rozbor Věta jednoduchá a souvětí Pravopis - shoda přísudku s podmětem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Revoluční rok 1848
 • Domácí úkol: Zkoušení - průmyslová revoluce, vývoj v Evropě, obrození
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - pracovní list Ampérovo pravidlo pravé ruky
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Thaletova věta viz. MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: https://www.youtube.com/watch?v=r1lZPLdRC7g - Určitě zkouknout! (klidně opakovaně:) https://nemcina.net/cviceni/predlozky/dativ-akuzativ/ https://www.umimenemecky.cz/cviceni-predlozky-se-3-a-4-padem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Braná)

 • Učivo: Popis obrázku, žití předložky místa se 3./4.pádem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Ruský jazyk (Pospíšilíková)

 • Učivo: Reálie - Výlet do Petrohradu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Životní prostřední Trpný rod - přítomný čas, Nepravidelná slovesa - příčestí minulé Z pracovního sešitu bude při hodině probrána str. 44
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Přívlastek volný a těsný, rozvíjející větné členy, shoda přísudku s podmětem, čtenářská dílna
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Revoluční rok 1848 - příčiny, průběh, důsledky
 • Domácí úkol: Zkoušení - Národní obrození, romantismus
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - pracovní sešit zelený: str. 4 - 8 (vynechat str. 6)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Kruh, kružnice; konstrukce tečny v daném bodě viz.MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: Prostuduj si prezentaci o předložkách se 3. i 4. pádem (mezi zdroji) a vytvoř 8 libovolných vět s předložkami a danými slovesy (na konci prezentace). PS str. 12/ cv. 7, 9 PS str. 13/ cv. 12 a, b + online cvičení: https://nemcina.net/cviceni/predlozky/dativ-akuzativ/
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk (Braná)

 • Učivo: Popis domu, bytu, můj vysněný pokoj, opakování předložek místa se 3./4.pádem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Ruský jazyk (Pospíšilíková)

 • Učivo: Reálie - Výlet do Petrohradu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)