Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

8.C

Třídní učitel(ka): Eva Braná

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování - minulé časy, předpřítomný čas, slovesné vazby - shrnující opakování lekce Trpný rod - životní prostředí
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Japonsko v 2. polovině 19. století
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - pracovní list Ampérovo pravidlo pravé ruky
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. zadána samostatná práce v MS Teams: 1. PS str. 115/26 b, c ,d; 115/27 a,b,c; 116/29 - 31; minitest ze str. 117; 118/36 2. PS str. 123 celá, str. 124/20, str. 126 celá, str. 127/33, 34 3. procvičování vytýkání
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk - SJ (Braná)

 • Učivo: Orientace ve městě, popis cesty dle obrázku, rozhovory
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Německý jazyk (Braná)

 • Učivo: Popis obrázku, žití předložky místa se 3./4.pádem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Trpný rod Příčestí minulé Životní prostředí - práce s textem 5. lekce
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - pracovní sešit zelený: str. 4 - 8 (vynechat str. 6)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Online hodiny zrušeny z důvody hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - příklady ze sbírky str. 53/ 1 - 6 a str. 54/ 1 - 6 (odevzdat přes MS Teams)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk - SJ (Braná)

 • Učivo: Lexikální výrazy 6.lekce, orientace ve městě, tvorba rozhovorů
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Německý jazyk (Braná)

 • Učivo: Popis domu, bytu, můj vysněný pokoj, opakování předložek místa se 3./4.pádem
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)