Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

9.A

Třídní učitel(ka): Vendula Hraběová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Pešek)

 • Učivo: zaměstnání str.46, žádost o práci ( reakce na inzerát )
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Rozbor složitého souvětí, opakování větných členů, obecné výklady o jazyce - jazykové větve, slovanské jazyky, spisovná a nespisovná čeština, pravopis - práce s chybou
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Osvobození ČSR a Plzně
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - vypracování PS Akustika (odevzdání červeného PS na konci dubna)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Geometrie v prostoru viz. MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Přírodopis

 • Učivo: Vnitřní geologické děje
 • Domácí úkol: Viz MS Teams
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Pospíšilíková)

 • Učivo: Reálie - Výlet do Petrohradu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Pešek)

 • Učivo: Práce, zaměstnání - inzeráty, žádost - str.46,47
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Vývoj českého jazyka, tvoření slov, rozšiřování slovní zásoby, souhrnné opakování pravopisu, práce s textem, porozumění textu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Důsledky druhé světové války, holocaust
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - vypracování PS Akustika (odevzdání červeného PS na konci dubna)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Jehlan - základní pojmy a vlastnosti viz. MS Teams
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Přírodopis

 • Učivo: Vnější geologické děje
 • Domácí úkol: Viz MS Teams
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Pospíšilíková)

 • Učivo: Reálie - Výlet do Petrohradu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)