Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

9.C

Třídní učitel(ka): Zdeňka Nováková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Výuka přes MS Teams: Reálie anglicky mluvících zemí Aktuální dění ve světě Každodenní angličtina Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Holocaust
 • Domácí úkol: Zkoušení - Protektorát Čechy a Morava
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - vypracování PS Akustika (odevzdání červeného PS na konci dubna)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. zadána samostatná práce PS M9 - 2 díl str. 153 - 157, 159 - 166
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk - SJ (Braná)

 • Učivo: Spojky souřadící, podřadicí, opakovaní: minulého času pravidelných, nepravidelných sloves
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: PS str. 50/ cv. 13 PS str. 51/ cv. 2 + 3
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Pospíšilíková)

 • Učivo: Reálie - Výlet do Petrohradu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Výuka přes MS Teams: Reálie anglicky mluvících zemí Aktuální dění ve světě Každodenní angličtina Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Dějepis

 • Učivo: Poválečná Evropa a svět
 • Domácí úkol: Zkoušení - Protektorát Čechy a Morava
 • Poznámka:

Fyzika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. Samostatná práce: - vypracování PS Akustika (odevzdání červeného PS na konci dubna)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Chemie

 • Učivo: Úkoly zadávány v MS Teams, při problémech s jejich nalezením mne kontaktujte na nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Online hodina zrušena z důvodu hospitalizace vyučující. zadána samostatná práce PS M9 - 2 díl str. 153 - 157, 159 - 166
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Německý jazyk - SJ (Braná)

 • Učivo: Opakování: stupňování přídavných jmen, příslovcí, popis obrázku
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Zadaná práce - Teams - SOUBOR - Přehled distanční výuky

Německý jazyk (Alberti)

 • Učivo: Vypracuj opakovací test na straně 51 + 52 v PS Podívej se na video a zopakuj si rozkazovací způsob: https://www.youtube.com/watch?v=MELHJgoFd_U Přelož: Otevřete okno! Nepracuj! Čti! Buď potichu! Jezme! Pojďte! Jeďte domů. (Vykání) Vypracuj opakovací test na straně 51 + 52 v PS
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Ruský jazyk (Pospíšilíková)

 • Učivo: Reálie - Výlet do Petrohradu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)