Organizace školního roku

Rozpis vyučovacích hodin

Hodina Od – Do
0. hodina 7.00 – 7.45
1. hodina 8.00 – 8.45
2. hodina 8.55 – 9.40
3. hodina 10.00 – 10.45
4. hodina 10.55 – 11.40
5. hodina 11.50 – 12.35
6. hodina 12.45 – 13.30
7. hodina 13.40 – 14.25
8. hodina 14.35 – 15.20
9. hodina 15.30 – 16.15

Přehled prázdnin

Prázdniny Termín
Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
1. pololetí končí: 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 2. 3. – 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020
2. pololetí končí: 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2020

Schůzky s rodiči:

Termín Podrobnosti
10. 9. 2019 2. stupeň od 16.00, 1. stupeň od 16.30
19. 11. 2019 1. stupeň od 16.00, 2. stupeň od 16.30
19. 11. 2019 17.00 – schůzka se zákonnými zástupci žáků – víceletá gymnázia
(5. a 7. ročník)

17.30 – schůzka se zákonnými zástupci vycházejících žáků
(8.) 9. ročník
28. 4. 2020 2. stupeň od 16.00, 1. stupeň od 16.30

Konzultační hodiny

V termínu uvedeném na webových stránkách školy a kdykoliv na základě předchozí domluvy s vyučujícím.

Projektové dny

Akce školy

Mikulášský den

Vánoční turnaj

Zpívánočka

Školní ples

Den otevřených dveří

Teenage Noc s literaturou

Jarmark

Školní akademie

Výstava žákovských prací

Sportovní den

Rozloučení se žáky 9. ročníku