Ze života školy

Zprávičky z akcí a soutěží

Krajské finále ve florbalu

Žáci 22. ZŠ se v úterý 3. 2. 2020 zúčastnili krajského kola ve florbalovém turnaji Čeps Cup. Umístili se na krásném druhém místě z devíti nejlepších týmů západočeského kraje. Žák Štěpán Nosek byl také vybrán do All Star týmu turnaje.

krajske-kolo-florbal

Návštěva divadelního představení – 2. třídy

Dne 29. 1. 2020 se žáci II. ročníku zúčastnili loutkového vystoupení Perníková chaloupka. Pohádka je známá v různých podobách snad po celém světě. Vystoupení se žákům velmi líbilo. Bylo provázeno vtipnými písničkami, které znají z hodin hudební výchovy. Jeníček s Mařenkou našli cestu zpět a příběh skončil jako vždy dobře za velkého potlesku. Návštěva divadelních představení je pro žáky přínosná. Buduje se tím pozitivní vztah ke kulturnímu prostředí.

Tereza Ontlová

Návštěva Západočeského muzea, program Cesta do pravěku Plzeňského kraje

Ve středu 15. ledna 2020 jsme se třídou VI. A navštívili Západočeské muzeum.
Povídali jsme si o pravěku a následně jsme dostali malý sešit s úkoly. Úkoly jsme mohli plnit ve skupinách i sami. Když jsme skoro vše splnili, napsali a našli, šli jsme se posadit a zkontrolovat odpovědi. Než jsme odcházeli, mohli jsme si všichni zkusit, jak se v pravěku vyráběla mouka.
Moc se nám to vše líbilo a určitě se do muzea chceme ještě někdy vrátit.

Marie Jindrová, VI. A

Románská kultura – projektový den

V pondělí 9. 12. 2019 proběhl projektový den na téma Románská kultura. Akce se uskutečnila formou tandemové výuky pod vedením Mgr. A. Pospíšilíkové a Mgr. K. Hocmannové spojením sedmých a devátých tříd. Všichni sedmáci postupně obešli 6 různých stanovišť, na kterých jim pomáhali deváťáci.
Nejprve zhlédli prezentaci o kultuře, poté vyplňovali pracovní listy s pomocí počítačových videí. Dalším úkolem bylo zakreslování do slepé mapy. V písařské dílně se seznámili se středověkým písmem a iluminacemi, také si je mohli vyzkoušet. Nejobtížnějším úkolem byla práce s ukázkami středověkých textů. Na závěr žáci tvořili myšlenkové mapy.
Projektový den proběhl v rámci tandemové výuky Šablony II. Jednalo se již o třetí společnou dvouhodinovku, spolupráce mezi sedmáky a deváťáky se dobře osvědčila. V lednu a únoru se uskuteční další společné aktivity.

Magdaléna Kunešová, Jana Janoušová, IX.C

Podzim se sportovně vydařil

Jako každý rok se zapojujeme v kategoriích od těch nejmenších až po naše největší deváťáky do koloběhu sportovních soutěží.

Hned v září jsme absolvovali závody v přespolním běhu, dále následovaly turnaje ve florbalu, futsalu, házené, dokonce jsme již v podzimních termínech sehráli turnaje v McDonald’s Cupu a naši sportovci si také zaplavali v bazénu. Byl to velice vydařený podzim 2019, protože ve všech sportech jsme dobyli stupně vítězů a přivezli spoustu pohárů. Za skvělou reprezentaci našim žákům děkujeme.

22. ZŠ Plzeň, sekce TV