Ze života školy

Zprávičky z akcí a soutěží

Exkurze do Západočeského muzea, program Evropské styly a slohy

Ve středu 12. února 2020 se naše paní učitelka rozhodla jít s námi do Západočeského muzea. Program se jmenoval Evropské styly a slohy. Všichni jsme se moc těšili.

Po první hodině jsme se ze školy odebrali na zastávku trolejbusu. Jeli jsme od naší školy do města. V muzeu jsme si odložili věci a šli na vybraný program.

V expozici Užitého umění každá skupina dostala vybrané období a musela k tomu správně zařadit stavbu a tehdejší módu. Poté jsme si to společně zkontrolovali a řekli si pár vět o každém stylu či slohu.

Také jsme dostali určitý předmět, který jsme museli v expozici najít a zapsat do databáze. Tím program skončil. Všem se exkurze líbila.

Štěpánka Prošková, VIII.A

Fotogalerie: Exkurze do Západočeského muzea, program Evropské styly a slohy

Projektový den z dějepisu – Cesta do Izraele

V pondělí 10. 2. 2020 se naše třída zúčastnila projektového dne nazvaného Cesta do Izraele, který nám měl přiblížit osudy Židů za 2. světové války a objasnit pojem holocaust. A také připravit ty z devátého ročníku naší školy, kteří se rozhodli jet na školní výlet do Krakova a Osvětimi, aby věděli, kam vlastně jedou a jakou mají tato místa minulost. Celým dnem nás provázel i pan Milan Grossmann, který nám v závěru pověděl příběh jeho dědečka Jakuba Grossmanna.

Projektový den jsme zahájili rozřazením pojmů do takové, řekla bych, časové osy, abychom věděli, jak šly jednotlivé události za sebou. Posledním pojmem byl již zmíněný holocaust. Následně jsme se začali věnovat židovské kultuře, částečně jsme si zopakovali pojmy, o kterých už jsme něco věděli nebo jsme o nich alespoň slyšeli. Ale každý z nás se dozvěděl i několik nových informací, o kterých zatím nic nevěděl. Pak jsme přešli k tomu, jak Židé žili, a jak se jejich život změnil po vydání Norimberských zákonů. Na toto téma jsme dostali několik dobových obrázků, na kterých bylo vidět, jak Židy odvezli do táborů a jak s nimi bylo zacházeno.

V poslední hodině přišel na řadu pan Milan Grossmann, který nám vyprávěl zajímavý příběh jeho dědečka Jakuba Grossmanna. Příběh Jakuba začal v jeho rodné Ostravě odkud se však rozhodl utéct poté, co ho zatklo gestapo. A utekl do Krakova, odkud se chtěl dostat dále do Švédska, kde měl známou. A proto se vydal přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko do Finska cesta se mu však prodloužila, protože ho několikrát zatkli. Nakonec však do Švédského Stockholmu dorazil a snažil se vyhledat svou známou hraběnku Brázdovou. Ta mu zajistila doklady a se vším mu pomohla. Jakub se však i přes to rozhodl, že chce bojovat a odjel do Francie, ta ho však spíše zklamala a proto odplul do Anglie, kde konečně prošel výcvikem. Když se na konci války vrátil domů zjistil že mu válka vzala celou rodinu. Svou lásku však našel a s ní spokojeně dožil. Zaujalo, mě jak podrobně se podařilo panu Milanu Grossmannovi dohledat příběh jeho dědečka. Podle mě je totiž důležité znát historii své rodiny.

A tímto příběhem jsme celý projektový den zakončili. Myslím, že jsme si z tohoto dne každý něco odnesli a že byl velice zajímavý.

Tereza Tvarohová, IX. A

Projektový den z dějepisu – Cesta do Izraele

Projektový den z dějepisu – Cesta do Izraele

Krajské finále ve florbalu

Žáci 22. ZŠ se v úterý 3. 2. 2020 zúčastnili krajského kola ve florbalovém turnaji Čeps Cup. Umístili se na krásném druhém místě z devíti nejlepších týmů západočeského kraje. Žák Štěpán Nosek byl také vybrán do All Star týmu turnaje.

krajske-kolo-florbal

Návštěva divadelního představení – 2. třídy

Dne 29. 1. 2020 se žáci II. ročníku zúčastnili loutkového vystoupení Perníková chaloupka. Pohádka je známá v různých podobách snad po celém světě. Vystoupení se žákům velmi líbilo. Bylo provázeno vtipnými písničkami, které znají z hodin hudební výchovy. Jeníček s Mařenkou našli cestu zpět a příběh skončil jako vždy dobře za velkého potlesku. Návštěva divadelních představení je pro žáky přínosná. Buduje se tím pozitivní vztah ke kulturnímu prostředí.

Tereza Ontlová

Návštěva Západočeského muzea, program Cesta do pravěku Plzeňského kraje

Ve středu 15. ledna 2020 jsme se třídou VI. A navštívili Západočeské muzeum.
Povídali jsme si o pravěku a následně jsme dostali malý sešit s úkoly. Úkoly jsme mohli plnit ve skupinách i sami. Když jsme skoro vše splnili, napsali a našli, šli jsme se posadit a zkontrolovat odpovědi. Než jsme odcházeli, mohli jsme si všichni zkusit, jak se v pravěku vyráběla mouka.
Moc se nám to vše líbilo a určitě se do muzea chceme ještě někdy vrátit.

Marie Jindrová, VI. A

Románská kultura – projektový den

V pondělí 9. 12. 2019 proběhl projektový den na téma Románská kultura. Akce se uskutečnila formou tandemové výuky pod vedením Mgr. A. Pospíšilíkové a Mgr. K. Hocmannové spojením sedmých a devátých tříd. Všichni sedmáci postupně obešli 6 různých stanovišť, na kterých jim pomáhali deváťáci.
Nejprve zhlédli prezentaci o kultuře, poté vyplňovali pracovní listy s pomocí počítačových videí. Dalším úkolem bylo zakreslování do slepé mapy. V písařské dílně se seznámili se středověkým písmem a iluminacemi, také si je mohli vyzkoušet. Nejobtížnějším úkolem byla práce s ukázkami středověkých textů. Na závěr žáci tvořili myšlenkové mapy.
Projektový den proběhl v rámci tandemové výuky Šablony II. Jednalo se již o třetí společnou dvouhodinovku, spolupráce mezi sedmáky a deváťáky se dobře osvědčila. V lednu a únoru se uskuteční další společné aktivity.

Magdaléna Kunešová, Jana Janoušová, IX.C

Podzim se sportovně vydařil

Jako každý rok se zapojujeme v kategoriích od těch nejmenších až po naše největší deváťáky do koloběhu sportovních soutěží.

Hned v září jsme absolvovali závody v přespolním běhu, dále následovaly turnaje ve florbalu, futsalu, házené, dokonce jsme již v podzimních termínech sehráli turnaje v McDonald’s Cupu a naši sportovci si také zaplavali v bazénu. Byl to velice vydařený podzim 2019, protože ve všech sportech jsme dobyli stupně vítězů a přivezli spoustu pohárů. Za skvělou reprezentaci našim žákům děkujeme.

22. ZŠ Plzeň, sekce TV