Kurzy a exkurze

Dějepisná exkurze Na výlet jsme jeli dne 24. května 2022, a to do Muzea v Rokycanech, Lidic a Terezína. Za exkurzi děkujeme paní učitelce Aleně Pospíšilové a paní ředitelce Boženě Světlíkové. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech V muzeu je vystaven světový unikát, a to motorka Praga BD 500, kterou jsme mohli vidět ve vnitřních prostorách muzea. V době naší návštěvy se připravoval jeden z exemplářů na natáčení filmu v Praze. Většina vozidel je funkčních, a tak dostává muzeum stále dost nabídek k natáčení filmů s válečnou tématikou. Lidice Po příjezdu do Lidic jsme viděli nově zrekonstruované zázemí muzea. Z malé vyhlídky u zázemí jsme si prohlédli krásný 
Více informací
Turistický kurz VII.B VII.B vyrazila v polovině června objevovat krásy Českého lesa. Turistický kurz odstartovala pondělní cesta vlakem do Mutěnína. Přes lesy a louky se výprava přesunula do obce Rybník, ve které bylo domluvené ubytování. Následovaly dva dny plné nachozených kilometrů a společných zážitků. Opékali jsme špekáčky, hráli hry, soutěžili, zpívali s kytarou, porovnali své síly v bowlingu i v ping pongu. Kdo chtěl, mohl ochutnat pramen Radbuzy, jedné z řek, která protéká Plzní. Jsme rádi, že se podařilo akci zorganizovat a že po dlouhé době měl kolektiv třídy konečně možnost zažít společný čas mimo školu, lépe se poznat a nasbírat zážitky, na které budou 
Více informací
V úterý 26.10. jsme vyrazili na školní výlet do Prahy. Nejprve jsme navštívili Vyšehrad (historické hradiště). Když jsme vystoupili z autobusu, první, co jsme viděli, byly jen velké kamenné hradby. Po krátkém úseku jsme došli k rotundě sv. Martina. Další zastávkou byl krásný park, kde jsme prezentovali své pověsti týkající se Vyšehradu. Z parku vedla cesta přímo k vyhlídce na celou Prahu a řeku Vltavu, kde jsme pořídili společnou fotku. Jako zakončení procházky jsme se šli podívat na Vyšehradský hřbitov. Posledním cílem našeho výletu byl Břevnovský klášter. Jedná se o nejstarší mužský klášter v Čechách, který byl založen roku 993.  Díky hodnému knězi Martinovi jsme mohli 
Více informací
V termínech od 9. 9. do 13. 9. 2019 se konal adaptační kurz pro žáky 6. ročníků v kempu U Mloka nedaleko Tříman. Kurzu se v prvním termínu zúčastnilo celkem 45 žáků, v druhém termínu pak 42 žáků. Po příjezdu proběhlo rozřazení do chatek. V průběhu dne žáci hráli řadu pohybových a společenských her. V prvním odpoledním bloku třídy absolvovaly aktivity zaměřené na stmelování kolektivu třídy a společně s třídními učiteli a se školní psycholožkou, a vodácký výcvik. V podvečer prvního dne měli žáci za úkol vytvořit plakát, který bude reprezentovat chatku. Každá skupinka byla za snahu odměněna, protože výtvory 
Více informací