Autor: Ondřej Hajduch

Dne 1. a 2. 7. 2021 od 12.00 – 15.00 mohou zákonní zástupci nepřihlášených žáků do školní družiny na rok 2021/2022 vracet v kanceláři školy čipy na vyzvedávání žáků. Bude jim navrácena záloha 100,- Kč za čip. Závazně přihlášení žáci pro rok 2021/22 jsou přijati, čipy na vyzvedávání zůstávají v platnosti. Zákonní zástupci uhradí poplatek za školní družinu v srpnu. Poplatek za školní družinu se platí půlročně 750,- Kč nebo ročně 1500,- Kč u Raiffeisenbank, na účet školy, číslo účtu: 1023007007/5500, variabilní symbol 200801, specifický symbol – datum narození dítěte ve tvaru: 020512, tedy den, měsíc, rok, či trvalým příkazem z účtu rodičů. Měsíční poplatek 
Více informací
Posledního dne měsíce května byly na Západočeské univerzitě udíleny ceny v soutěži „Můj život v době covidové“, kterou organizovalo Středisko orální historie při Katedře historie ZČU. Šestý ročník historické soutěže byl poznamenán pandemií stejně jako i ostatní oblasti našeho života. Právě to bylo tématem pro účastníky, kteří vedli rozhovory se svými blízkými o nedávné době. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. a 7. třída, 8. a 9. třída), do soutěže bylo posláno více než šedesát soutěžních příspěvků, přičemž v každé kategorii mohl být pouze jeden vítěz. Je nám velikou ctí, že obě kategorie vyhráli žáci naší školy. V kategorii mladších žáků to byl Nicolas 
Více informací
Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkouJihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
Více informací
Žáci druhého stupně se se svými učitelkami českého jazyka zapojili do projektu Knížky do dětských domovů. V průběhu distanční výuky přinášeli žáci díla českých i zahraničních autorů, která opatřili osobním věnováním, vzkazem nebo záložkou. Shromážděné knihy byly předány dobrovolnické organizaci DoRA, která zajistí distribuci do dětských domovů. Projekt je celorepublikový a my jsme rádi, že jsme mohli přispět velkým množstvím krásných publikací, které jistě udělají dětem radost.
Více informací
Č. j.: 22ZS/0561/2021 UPOZORNĚNÍ: Osoby (děti, žáci, dospělé osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech. Výuka od 17. 5. 2021 se účastní povinné prezenční výuky děti přípravné třídy, žáci 1. stupně a žáci 2. stupně v plném rozsahu Příchod do školy žáci 1. stupně přicházejí do školy hlavním vchodem v době od 7.40 do 7.55 hod žáci 2. stupně přicházejí do školy bočním vchodem u 2. pavilonu v době od 7.40 do 7. 55 hod Prezenční výuka rozvrh vyučovacích hodin je k dispozici ve Škole OnLine není povolen zpěv 
Více informací
Dne 21. 4. 2021 proběhly online volby zákonných zástupců žáků do Školské rady 22. ZŠ Plzeň. Voleb se zúčastnilo 8,16 % oprávněných voličů. Protože nebyla splněna podmínka účasti alespoň jedné třetiny oprávněných voličů (odst. 2, Čl. III, Volební řád školské rady) a zároveň se jednalo o opakované volby do Školské rady 22. ZŠ podle odst. 5, Čl. III., Volebního řádu školské rady jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Volební řád školské rady Čl. III.: Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné jsou považovány volby, kterých se zúčastní alespoň 
Více informací
ano, kdo se zapojil je sám sobě vítězem. Podařilo se odejít od počítačů a chodit. Chůze je jeden z nejzdravějších přirozených pohybů. A nejen to, vybavení je téměř zadarmo, pohodlné kecky a jde se na to. Stačí jít pěšky na malý nákup, vyběhnout schody místo výtahu nebo se vydat jen tak do přírody, a ještě si pročistit hlavu. Je to opravdu jednoduché – normální a přirozený pohyb, který zvládne dítě i starší člověk. Žákyně se zapojily a dobrovolný nelimitující počet kilometrů zvládly. Opravdu žádné minimum a žádné maximum. Výsledky těch, které nachodily přes 100 či ke 100 km, byly radostné. Děkuji 
Více informací
Dne 17. 3. se žáci IX. A zúčastnili webináře Deník Ruth Maier, který připravila Vila Löw-Beer v Brně. Žáci četli vybrané zápisky z deníku židovské dívky, která část života prožila na Moravě, a pracovali s nimi. Deník, který si Ruth Maier vedla v letech 1933-1942 odráží dívčiny osobní pocity, každodenní život, témata spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno do programu UNESCO na záchranu světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech. Knihu vydává poprvé v českém překladu nakladatelství Albatros Media 21. ledna 2021. Jedno z těchto vydání obdrží naše 
Více informací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory 
Více informací

Vyhledávání

Kalendář