Autor: Ondřej Hajduch

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 Název: Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji Cíle projektu Realizace kroužku Robotika – celoročně pravidelně se opakující volnočasová aktivita s důrazem na rozvoj polytechnických, matematických a IT kompetencí s ohledem na konkurenceschopnost v podnikání a na budoucí povolání.
Více informací
Výzva č. 02_20_080 Šablony III Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021279 Název: Šablony III pro 22. ZŠ Plzeň Termín realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 Cíle projektu Tento projekt umožní škole čerpat finanční prostředky tandemovou výuku a projektové dny ve škole se zaměřením na polytechnickou a environmentální výchovu. Realizovány budou volnočasové aktivity žáků – čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení. Rozvoj kompetenci v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií podporuje šablona Využití ICT ve vzdělání v rozsahu 48 hodin. Žákům ohroženým školním neúspěchem je 
Více informací
Dne 27. 10 a 29. 10. jsou podzimní prázdniny. V případě zájmu o školní družinu přihlaste svoje dítě emailem u vedoucí vychovatelky do 20. 10. 2021.
Více informací
Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online. Na co se školení zaměřují?  Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a 
Více informací
Ve středu 29. 9. si pro nás paní učitelky dějepisu připravily výlet na náměstí Republiky, kde byla výstava věnující se Václavu II. Ten založil Plzeň před 750 lety. Na náměstí jsme si povídali o rozdílech mezi Katedrálou sv. Bartoloměje a radnicí – např. klenby, vitráže, lomený oblouk, sgrafita, sdružená okna atd. Poté jsme se rozdělili do skupin po třech a dostali pracovní listy k výstavě. Ty jsme poté vypracovávali podle vystavených panelů o Václavu II. Dozvěděli jsme se informace o životě Václava II., kdy se narodil, kdo byli jeho rodiče, o ražení stříbrných mincí – pražských grošů. Nově zrekonstruovaný interiér 
Více informací
Od 1. 10. 2021 nabízí školní jídelna přípravu školních svačin. Další informace k přihlášce, platbě a k odběru školních svačin naleznete zde nebo poskytne vedoucí školní jídelny Zdeňka Hanzlíková (e-mail hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz, tel č. 378 028 751).
Více informací
Den zdraví se tento školní rok konal ve čtvrtek 24.6. 2021. Den se pořádal pro osmé ročníky, každá třída se rozdělila na dvě skupiny. Jednotlivé skupiny postupně obcházely jednotlivá stanoviště, kterými byly: dopravní výchova, drogy, zdravý životní styl, štafeta 3000 metrů, švihadlo 1 minuta, sedy lehy 1 minuta, hod medicinbalem a první pomoc. Na každém stanovišti bylo možno získat nejvíce 10 bodů. Body se v každé skupině počítaly pouze šesti lidem s nejlepšími výsledky. Stanoviště dopravní výchova, drogy a zdravý životní styl se odehrávala ve třídách, první pomoc v tělocvičně a ostatní sportovní aktivity na hřišti, kde se nám počasí 
Více informací
Posledního dne měsíce května byly na Západočeské univerzitě udíleny ceny v soutěži „Můj život v době covidové“, kterou organizovalo Středisko orální historie při Katedře historie ZČU. Šestý ročník historické soutěže byl poznamenán pandemií stejně jako i ostatní oblasti našeho života. Právě to bylo tématem pro účastníky, kteří vedli rozhovory se svými blízkými o nedávné době. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. a 7. třída, 8. a 9. třída), do soutěže bylo posláno více než šedesát soutěžních příspěvků, přičemž v každé kategorii mohl být pouze jeden vítěz. Je nám velikou ctí, že obě kategorie vyhráli žáci naší školy. V kategorii mladších žáků to byl Nicolas 
Více informací
Žáci druhého stupně se se svými učitelkami českého jazyka zapojili do projektu Knížky do dětských domovů. V průběhu distanční výuky přinášeli žáci díla českých i zahraničních autorů, která opatřili osobním věnováním, vzkazem nebo záložkou. Shromážděné knihy byly předány dobrovolnické organizaci DoRA, která zajistí distribuci do dětských domovů. Projekt je celorepublikový a my jsme rádi, že jsme mohli přispět velkým množstvím krásných publikací, které jistě udělají dětem radost.
Více informací
ano, kdo se zapojil je sám sobě vítězem. Podařilo se odejít od počítačů a chodit. Chůze je jeden z nejzdravějších přirozených pohybů. A nejen to, vybavení je téměř zadarmo, pohodlné kecky a jde se na to. Stačí jít pěšky na malý nákup, vyběhnout schody místo výtahu nebo se vydat jen tak do přírody, a ještě si pročistit hlavu. Je to opravdu jednoduché – normální a přirozený pohyb, který zvládne dítě i starší člověk. Žákyně se zapojily a dobrovolný nelimitující počet kilometrů zvládly. Opravdu žádné minimum a žádné maximum. Výsledky těch, které nachodily přes 100 či ke 100 km, byly radostné. Děkuji 
Více informací

Vyhledávání

Kalendář