Autor: Ondřej Hajduch

Výuka od 30. 11. 2020 se účastní povinné prezenční výuky žáci přípravné třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) 9. ročníku žáci 6. až 8. ročníku se budou vzdělávat rotačním (střídavým) způsobem – střídání prezenční a distanční výuky tříd po týdnu Přítomnost žáků 6. až 8. tříd ve škole (prezenční výuka): liché týdny (počínaje 30. listopadem): VI. A, VI. B. VI. C, VII. A, VII.B sudé týdny (počínaje 7. prosincem): VII. C, VII. D, VIII. A, VIII. B, VIII. C Žáci tříd 6. až 8. ročníku, kteří nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem podle rozvrhu stanoveného pro distanční výuku 
Více informací
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a hygienickým opatřením ve škole jsme nuceni zrušit schůzku pro rodiče vycházejících žáků, vycházející žáky a zástupce středních škol. která se měla uskutečnit 19. 11. 2020. Podrobné informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny v sekci Školní poradenské pracoviště – výchovný poradce. Rodiče a žáci budou také kontaktováni přes Školu Online.
Více informací
Na následujícím odkazu naleznete infomace k ošetřovnému od 14. 10. 2020. Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 (ONLINE)
Více informací
Vzhledem k současné hygienické situaci a k opatřením z ní vyplývající nebude škola do odvolání pronajímat žádné vnitřní prostory školy – učebny, tělocvičnu a pohybovou učebnu. Děkujeme za pochopení.
Více informací
Varianty možné výuky PREZENČNÍ VÝUKA Karanténa nebo opatření KHS, MZd se dotknou méně než 50 % žáků třídy. probíhá prezenční výuka ve škole škola nemá povinnost poskytovat distanční výuku škola bude poskytovat studijní podporu formou zasílání materiálů, zadání úkolů, výukových plánů – žáci se zapojují dobrovolně SMÍŠENÁ VÝUKA Karanténa nebo opatření KHS, MZd se dotknou více než 50 % žáků třídy. škola je povinna vzdělávat distančním způsobem žáky, kterým je účast ve výuce zakázána formy – podle technických možností školy zasílání tištěných materiálů pokyny k samostatné práci s učebními texty žáci přítomní ve škole pokračují v prezenční výuce ve standardním režimu lze upravit 
Více informací
Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 Zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků pro provoz školy v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací si vyžádalo úpravy provozních pravidel ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny), jejichž cílem je zejména ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy. Příchod do školy: škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti určený vchod do školy žáci, jejichž třída je ve 2. pavilonu použijí pravé dveře hlavního vchodu žáci, jejichž třída je v 1. pavilonu použijí levé dveře hlavního vchodu žáci přípravné třídy a žáci využívající ranní družinu vstupují vchodem u školní družiny žák přichází 
Více informací

Vyhledávání

Kalendář

 1. Vánoční prázdniny

  Středa 23. 12. 2020 - Neděle 3. 1. 2021
 2. Vydání výpisu vysvědčení

  Čtvrtek 28. 1. 2021
 3. Pololetní prázdniny

  Pátek 29. 1. 2021
 4. Jarní prázdniny

  Pondělí 8. 3. 2021 - Pátek 12. 3. 2021
 5. Velikonoční prázdniny

  Čtvrtek 1. 4. 2021