Autor: Ondřej Hajduch

Nabídka adaptační volnočasové aktivity pro děti cizinců / Пропозиція адаптивного дозвілля для дітей іноземців Bolevecká základní škola ve spolupráci s městem Plzní otevírá dne 1. 2. 2023 adaptační volnočasovou skupinu pro děti cizinců: od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu základní školy a vízum jim bylo vydáno po 1. říjnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. říjnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání, od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. říjnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. říjnem 
Více informací
Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2. prosince 2022 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 19 žáků osmých a devátých tříd.  První místo obsadila žákyně 9. C, Dagmar Chalušová se 34 body, na druhém místě skončila Natálie Veselá z 9. A (28 bodů) a třetí místo získala Kristýna Sklenářová z 9. C s 26 body. První dvě žákyně postupují do okresního kola, které je naplánováno na 3. dubna 2023. Gratulujeme výherkyním a děkujeme všem zúčastněným za výborné výkony.
Více informací
Preventivní programy organizace Point 14 pro deváté ročníky V předvánočním čase navštívily naši školu lektorky z plzeňské organizace Point 14 a pro deváté ročníky zrealizovaly preventivní programy s názvy Drogy a hry a Žijeme on-line. Programy byly strukturované do tří dvouhodinových bloků. Naše třída IX.A absolvovala preventivní program Drogy a hry určený osmým a devátým ročníkům základních škol rozdělený na 3 vstupy po dvou hodinách. Během našich sezení jsme se seznámili s kategorizací dostupných drog, jejich vlastnostmi, účinky a potenciálními riziky užívání. Věnovali jsme se jednomu z nejrozšířenějších neduhů dnešní dospívající mládeže – netolismu – často opomíjené nenápadné závislosti na internetu a potažmo sociálních sítích. V neposlední 
Více informací
Vánoční turnaj 2022
Více informací
Vánoční trhy v Regensburgu V pátek 16. prosince bylo mlhavé mrazivé ráno. Exkurze se účastnilo celkem 75 žáků ze šestých až devátých tříd. V 8:00 jsme nastoupili do velkého dvoupatrového autobusu a vyjeli do Regensburgu. Při cestě jsme svačili, povídali si, a dokonce i zpívali. Když jsme po necelé tříhodinové cestě přijeli na místo, vyrazili jsme nejdříve na Walhallu. Jedná se o památník nacházející se přibližně 10 kilometrů od Regensburgu. Poté jsme se přesunuli do centra města, kde jsme se šli podívat na nejstarší most v Německu Steinerne Brücke a udělali jsme pár fotek před nejdůležitějším kostelem v Regensburgu, který se nazývá Dom sv. Petra. 
Více informací
Projektový den Cesta vody Žáci 6.C se zúčastnili projektového dnu Cesta vody, který pro ně připravil pražský spolek H2Ospodař a lektor Ing. Filip Zavřel. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na: vodu v naší krajině, technologie vody (úprava a čistírna), spotřeba vody a vodní stopu. Při práci byla využita zážitková pedagogika a badatelská výuka formou experimentů. Žáci získali informace, připravili pokusy, zaznamenali a vyhodnotili výsledky. Výsledky práce pak prezentovali například: měření spotřeby vody v každodenním životě a možnosti úspor.
Více informací
Preventivní program Cizinci v ČR Dne 12.12. se pro žáky VIII.A a VIII.B uskutečnila beseda na téma Cizinci v ČR. Během dvou hodin se žáci aktivně věnovali problematice migrace, cizincům v České republice a v neposlední řadě aktuálnímu politickému dění ve světě. Žáci skvěle diskutovali a odpovídali na zajímavé otázky na téma migrace, integrace cizinců, žádání o azyl a nahlížení na cizince. Program byl výborně strukturovaný, vedl k prevenci xenofobního chování u mladistvých. Zároveň dal žákům velký prostor vyjádřit svůj názor na diskutovanou problematiku. Projekt byl připraven a realizován Organizací pro pomoc uprchlíkům hrazený z dotačního titulu organizace. Děkujeme lektorovi Petrovi Barochovi za skvěle připravený program. Mgr. 
Více informací
Okresní kolo soutěže ve šplhu Dne 8. 12. 2022 bylo na 22. ZŠ uspořádáno okresní kolo soutěže ve šplhu. Na prvním místě se umístil žák 7. B Václav Klasna s vynikajícím časem 4,2 vteřiny. Na prvním místě se umístila také žákyně 3. A Tereza Šotová, která zvládla vyšplhat za 8,8 vteřiny. Oba se tak stali nejlepšími závodníky z celé Plzně a okolí.
Více informací
Projektový den VII.B s názvem Já ve skupině Dne 23. 11. se třída 7. B zúčastnila projektového dne, který nesl název Já ve skupině. Tématem celého dne byla vzájemná komunikace a možné způsoby řešení konfliktů. Žáci se učili o výhodách a nevýhodách různých projevů chování a dozvěděli se, co je dobré dělat pro udržení si dlouhodobých přátelských vztahů. Skrze společné aktivity se také dozvěděli další zajímavé informace o svých spolužácích a sobě samých – například, že každý v něčem vyniká. Tento projektový den byl připraven Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci norských grantů.  Mgr. Alžběta Wočadlová, třídní učitelka VII.B
Více informací
Krabice od bot Diakonie Českobratrské církve evangelické se zaměřuje na poskytování sociálních služeb. Již 12 let organizuje akci Krabice od bot. Jedná se o celorepublikovou sbírku vánočních dárků pro lidi v nouzi a děti ohrožené chudobou, loni se vybralo 48 tisíc krabic s dárky. Letos jsme se k této charitativní akci připojili i my, členové žákovského parlamentu a žáci třídy 6. C. z 22. ZŠ v Plzni. Oslovili jsme své spolužáky, vybrali a do krabic zabalili dárky pro děti např. pastelky, karty, plyšáky, skládanky, sladkosti, knížky, omalovánky a spoustu dalšího. Všem, kteří pomáhali moc děkujeme. Šťastné a veselé…. Za žákovský parlament A. Šroubek a K. 
Více informací

Vyhledávání

Kalendář