Ze života školy

Merkur není jen planeta Při hodinách pracovních činností žáci rádi staví z Merkuru. Merkur není jen planeta, ale tradiční česká kovová stavebnice, kterou ve dvacátých letech minulého století vymyslel pan Josef Vancl. Vyrostly na ní generace dětí a my na tuto tradici navazujeme. Kdo ví, třeba některý z našich žáků bude vynálezcem jako inženýr Otto Wichterle, který stavebnici svých dětí použil při výrobě měkkých kontaktních čoček a získal světovou proslulost a uznání. Tak, konstruktéři, vynálezci, jdeme na to… Miloš Bicek, třídní učitel V.A
Více informací
Exkurze u Okresního soudu Plzeň – město Ve středu 7. 2. 2024 v rámci občanské výchovy navštívili žáci 9. ročníku Okresní soud v Plzni. Soudní líčení se vedlo proti obžalovanému, který je již ve výkonu trestu za jiný trestní čin, a tak byl k soudu přiveden eskortou. Líčení se vedlo v tzv. zkrácené podobě, jelikož se obžalovaný ke všemu přiznal a nemuselo se tak podstupovat žádné dokazování. Během setkání s JUDr. Vladimírem Žákem jsme se dozvěděli nejen mnoho zajímavého z každodenní soudcovské praxe, ale i o odpovědnosti, kterou s sebou tato pozice nese. Seznámili se i s dalšími profesemi, které jsou s fungováním soudu spojené a pro jeho chod 
Více informací
Recitační soutěž žáků prvního stupně V úterý 30. ledna 2024 se opět po roce sešli žáci 1. stupně ZŠ na recitační soutěži. Vítězové třídních kol poměřili své recitační schopnosti ve školním kole ve třech věkových kategoriích. Soutěže se zúčastnilo 24 žáků a je škoda, že některé třídy nevyslaly své zástupce, aby si také vyzkoušeli, jak je těžké postavit se před publikum a předvést, co umí. Výběr básniček byl pestrý. Zazněly verše známých autorů, např. oblíbený J. Žáček, M. Kratochvíl nebo J. Vodňanský, ale také básně J. Nohavici, P. Žišky, R. Malého a dalších. Všechny děti se snažily zaujmout nejen porotu, ale 
Více informací
Beseda žáků se spisovatelkou Janou Poncarovou Dne 30. ledna zavítala na naši školu spisovatelka Jana Poncarová. Během besedy představila příběh deníku plzeňské židovské dívky, která se s celou rodinou stala obětí holocaustu. Autorka poutavě vyprávěla nejen životní osudy dvanáctileté Věrky Kohnové, ale i příběh jejího deníku. Žákům přiblížila dobu druhé světové války, osudy židovských rodin v Plzni i vlastní snahu o zachování odkazu Věrky Kohnové. Spisovatelka povídání doplňovala autorským čtením ze své knihy Deník Věrky Kohnové – Jak ráda bych tak zůstala, která vyšla v loňském roce. Po zajímavém vypravování autorky přišly na řadu otázky, které měli žáci připravené. Debatovalo se o spisovatelské 
Více informací
Projektový den z dějepisu: Připomínka Mezinárodního dne památky obětí holocaustu Projektový den Cesta do Izraele byl určen pro žáky 9. a 8. tříd, skládal se ze čtyř různých částí a trval celkem šest vyučovacích hodin. První část se věnovala historii, kultuře a tradicím židovského národa, žáci společně skládali časovou osu a tvořili pojmovou mapu. Druhá část se zaměřovala na dobu holocaustu a žáci pracovali s obrázky paní Helgy Weissové Hoškové a s textem o životních osudech paní Zuzany Růžičkové. Práci s fotografiemi pak žáci využili ve třetí část o vzniku Izraele a jeho vývoji. Čtvrtou část pak představovala beseda s panem Grossmannem, který pátral 14 
Více informací
Návštěva únikové místnosti na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje Dne 26.1. 2024 vyrazilo 10 žáků z VI.B a VI.C na Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje do únikové místnosti, vyzkoušet si vyřešit policejní únikovou hru. V rámci hry se odehrávalo policejní vyšetřování, během kterého si žáci měli možnost vyzkoušet nejrůznější metody, které kriminalisté používají při řešení případů.  Šesťákům se nakonec podařilo pachatele trestného činu odhalit a dohrát únikovou hru až do konce. Podle hodnocení žáků byla „únikovka“ promyšlená a dobře připravená. Děkujeme za milý přístup policistek. Mgr. Kateřina Hocmannová, školní metodička prevence ve spolupráci se Samuelem Kavkou, žákem VI.B
Více informací
Jazyková animace pro 6. ročník Dne 15.  ledna se 6. ročník zúčastnil jazykové animace, kterou jsme pro ně připravili, abychom jim usnadnili jejich volbu, jaký druhý cizí jazyk si od 7. ročníku zvolit. Žáci totiž často tápou. Na naší škole mají možnost si vybrat ze 4 variant, a to mezi francouzštinou, španělštinou, němčinou či ruštinou. Výuka dalšího cizího jazyka pro nejazykové skupiny probíhá v dvouhodinové dotaci týdně od 7. do 9. ročníku. Důležitou podmínkou je i naplnění minimální kapacity. Pro daný jazyk se musí rozhodnout minimálně 7 žáků z ročníku.  Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o cizí 
Více informací
Vánoční turnaj 2023 18. 12. 2023 – 21. 12. 2023
Více informací
Vánoční advent v prvních třídách V letošním roce měli naši prvňáci školní adventní premiéru. V adventním kalendáři na ně kromě sladkostí čekaly různé úkoly. Mezi nejzajímavější úkoly patřil např. ponožkový či pohodový den. Děti dorazily v pyžámkách, overalech a županech. Během dne jsme zhlédli Raníček a také jsme si při tělesné výchově vyzkoušeli různá relaxační cvičení a masáže. Poslední den jsme se slavnostně oblékli a vyzkoušeli některé vánoční tradice (věštění z hrnečků, krájení jablíčka, házení pantoflem, …). Na závěr  jsme se sešli u stromečku, kde si každá třída rozbalila dárky. Celý předvánoční čas jsme si pěkně užili.
Více informací
Mikulášský den na Dvaadvacítce 5. prosince 2023
Více informací