Projektový den „Den zdraví“

Žáci 8. ročníku měli 25. června možnost poměřit své vědomosti a fyzickou zdatnost na projektovém dni „Den zdraví“. Třídy byly rozděleny do dvou skupin, a tak osm družstev bojovalo o nejlepší ceny. Žáci se utkali v těchto disciplínách:

  • Štafetový běh
  • Lehy sedy
  • Hod medicinbalem
  • Hod na cíl
  • Přeskoky přes švihadlo
  • Skok z místa

První pomoc: teorie a praxe první pomoci jsou klíčové pro zvládání nečekaných situací. Žáci trénovali resuscitaci, přenos raněného a další základní postupy.

Výživa: teorie výživy jim poskytla informace o živinách, stravovacích návycích a doporučeních.

Drogové nebezpečí: zopakovali si rizika užívání drog a jak se chránit před jejich negativními účinky.

Komentáře nejsou povoleny.