Archiv zpráv ze života školy

Exkurze do Mariánských Lázní V pátek 19.5. 2023 jela 8.A s paní učitelkou Bidlákovou a paní učitelkou Pompovou na zeměpisnou exkurzi do Mariánských Lázní. Náš výlet začal brzkým vstáváním a příjezdem na hlavní nádraží v Plzni okolo půl osmé ráno. Společně jsme se přesunuli na nástupiště a nasedli do vlaku, který nás odvezl do Mariánských Lázní. Program, který nám vymyslela paní učitelka Pompová, byl dlouhý, náročný, ale všichni jsme ho zvládli.  Vlak se trochu zpozdil, ale i tak jsme dorazili včas. Když jsme přijeli na dané místo, hned jsme se vydali na autobusovou zastávku. Šli jsme rychle, až skoro běželi, autobus jsme naštěstí 
Více informací
Botanická zahrada Praha – skleník Fata Morgana Ve čtvrtek 11.5.2023 se v rámci přírodopisu, ve kterém se zabývají cizokrajnými ekosystémy, žáci sedmých tříd (7.A, 7.B, 7.D) vypravili autobusem do Botanické zahrady Praha. Přijeli jsme k pražské botanické zahradě a měli jsme připravený program ve skleníku Fata Morgana. Paní učitelka Vítová si nás rozdělila do dvou skupin. Jedna měla prohlídku společně s ní a druhá skupina byla s paní učitelkou Nonfriedovou. Dostali jsme pracovní listy, které jsme po dobu exkurze ve trojicích vyplňovali. Obě skupiny měly rozděleně komentovanou prohlídku, ve které jsme se dozvěděli hodně informací o motýlech, rostlinách ve skleníku i 
Více informací
Návštěva Národního technického muzea Ve středu 16. května se žáci 6.A vydali ráno trolejbusem, vlakem a tramvají na průzkum techniky do Národního technického muzea v Praze. Impozantní „dopravní hala“ zaujme každého, je plná automobilů, motocyklů, železniční techniky a nechybí ani vzdušné dopravní prostředky zavěšené u stropu haly. V ostatních expozicích a výstavách lze zjistit mnohé, nejen z oboru fyziky, informatiky, ale i chemie a dějepisu. Žáky nadchla expozice astronomie, fotografie, měření času včetně výstavy rozmanitých časoměrných přístrojů. Nechyběla prohlídka bývalého televizního studia ČT24, tiskařství, historické i moderní techniky v domácnosti, hutnictví a hornictví a v neposlední řadě se v Národním technickém muzeu nachází i místnost plná 
Více informací
Úspěchy v okresním kole atletických závodů Družstva 22. ZŠ se úspěšně zúčastnila okresního kola atletických závodů Pohár rozhlasu. Dívky ze šestých a sedmých tříd se umístily na třetím místě, dívky z osmých a devátých tříd se umístily na druhém místě.
Více informací
Besedy pro žáky devátého ročníku organizace Blízký soused Ve dnech 16. a 18. května 2023 se uskutečnily besedy pro žáky devátých ročníků plzeňské organizace Blízký soused. Tyto besedy proběhly díky přetrvávající spolupráci s organizací v rámci projektu „Rodina učí rodinu“ financovým z Norských fondů. Beseda byla zaměřena na průřezová témata výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova. Paní inženýrka Pavla Fáberová spolu s lektorkou Adélou Sušilovou s žáky debatovaly nad otázkami lidské rozdílnosti, odlišnosti a problematikou romských komunit. Pomocí aktivit kulturní bingo, první dojem, co máme společné a strom života, žáci vyvozovali společné kulturní znaky a odlišnosti, které jsou pro společenství lidí 
Více informací
Projekt Ergonomie do škol Díky panu Ingr. Markovi Burešovi, Ph.D., místopředsedovi v České ergonomické společnosti, měla naše škola příležitost zúčastnit se projektu s názvem Ergonomie do škol. Tento projekt se zaměřuje na prevenci poškozování pohybového aparátu u dětí. V rámci jedné vyučovací hodiny si lektoři s žáky prvního a druhého stupně povídali o správném sezení na židli při učení, optimálním nastavení nábytku při psaní či studiu a plnohodnotném trávení volného času. Beseda byla proložena i pohybovým cvičením, které si žáci vyzkoušeli. Tyto jednoduché cviky mohou pravidelně začlenit do své každodenní rutiny, a tím si pěstovat správné držení těla. Lektorům děkujeme za příjemně strávený čas 
Více informací
Exkurze do Švýcarska 2023 1. května – 5. května 2023 Gruyères – Chillon – Montreux – Ženeva – Chamonix Dne 1. 5. 2023 ve večerních hodinách se žáci 22. základní školy sešli u autobusu a vyrazili na výpravu do Švýcarska. Protože cesta trvala přibližně 8 hodin, šel někdo spát, někdo si pouštěl písničky nebo si povídal s kamarády. Hned ráno jsme dojeli do jednoho z nejhezčích měst Švýcarska – Gruyères. Nejdříve jsme si prohlédli město a pak navštívili sýrárnu De Gruyère. Naším elektrickým průvodcem byla kravička Třešinka. Díky ní jsme se dozvěděli, jak se vyrábí sýr, a nakonec jsme ochutnali různě zrálé 
Více informací
Návštěva v expozici České národní banky V pátek 28.4. 2023 se žáci devátého ročníku vydali do Prahy prohloubit své znalosti v oblasti ekonomie. Do našeho hlavního města jsme vyrazili časně ráno vlakem. Počasí tento den bylo opravdu aprílové, takže jsme užili sluneční brýle a později jsme ocenili teplou bundu a deštník. Po příjezdu jsme se přesunuli do České národní banky, která sídlí v ulici Na Příkopě. Zatoužili jste se někdy podívat do opravdového trezoru? My jsme tu příležitost dostali díky expozici „Lidé a peníze“, kterou připravila ČNB v prostorách bývalého trezoru své budovy. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, každá skupina tak měla jiného průvodce. 
Více informací
MayDay v Zoo a BZ Plzeň May Day! May Day! Příroda volá o pomoc! Žáci z 22.ZŠ nelenili a přišli. Letošním tématem, které vyhlásila Eaza (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), byla biodiverzita. Naši deváťáci i bývalí žáci naší školy přišli 1. května 2023 do Zoo a BZ Plzeň a u svého stánku seznamovali návštěvníky s problematikou ekologického nakládání odpadů, snižováním biodiverzity a ochranou ekosystémů. K dispozici měli informační panely, které žáci sami vytvořili. Dále pak získávali finanční prostředky na podporu záchranných projektů. Prodávali např. vlastnoručně připravené obrazy, plyšáky, upcyklované květináče z džínoviny, spoustu dobrot a také celý den malovali na obličej. Celkově naše škola přispěla 
Více informací
Den Země se žákovským parlamentem Den Země s parlamentem proběhl na naší škole 27. 4. 2023. Členové parlamentu si s pomocí  vyučujících Aleny Pospíšilíkové a Anny Váňové připravili pro spolužáky z pátých tříd projektový den. Aktivity probíhaly na pěti stanovištích a všichni si postupně vyzkoušeli různé činnosti. Podle informací z prezentace se snažili správně třídit odpad, vyplnili pracovní listy, zahráli si pexesa, vybarvili obrázky s přírodními náměty a na tabletech si zkusili třídit rostliny a zvířata do různých kategorií. Lenka Kaufnerová, IX. D
Více informací