Projektový den z dějepisu: Připomínka Mezinárodního dne památky obětí holocaustu

Projektový den Cesta do Izraele byl určen pro žáky 9. a 8. tříd, skládal se ze čtyř různých částí a trval celkem šest vyučovacích hodin.

První část se věnovala historii, kultuře a tradicím židovského národa, žáci společně skládali časovou osu a tvořili pojmovou mapu. Druhá část se zaměřovala na dobu holocaustu a žáci pracovali s obrázky paní Helgy Weissové Hoškové a s textem o životních osudech paní Zuzany Růžičkové. Práci s fotografiemi pak žáci využili ve třetí část o vzniku Izraele a jeho vývoji. Čtvrtou část pak představovala beseda s panem Grossmannem, který pátral 14 let po osudech svého dědečka a napsal na toto téma knihu Vůle 1939, Můj útěk z protektorátu. Na toto téma natočil dokumentární film, který žákům promítl. Beseda s panem Grossmannem měla u žáků velký úspěch, žáky zaujalo vynaložené úsilí a nadšení při bádání v archivech a pátrání po celé Evropě.

Projektový den přispěl ke spolupráci a komunikaci mezi žáky, k logickému uvažování a tvořivému myšlení. Poslouží také jako příprava na prohlídku KT Osvětim v rámci historické exkurze, která žáky čeká v květnu letošního roku.

Mgr. Alena Pospíšilíková, Mgr. Kateřina Hocmannová

Komentáře nejsou povoleny.