Aktuality ŠD

Z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 26. února 2021 (krizové opatření č. 200 – dostupné ZDE) se od 1. 3. 2021 uzavírají také přípravné třídy, 1. a 2. ročníky základních škol.  Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021 jsou dostupné na https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna VÝUKA Od 1. 3. 2021 přechází na distanční výuku také 1. a 2. ročník; online vyučování bude probíhat ve všech ročnících základní školy. Rozvrh výuky je dostupný ve Škole OnLine a na webových stránkách školy. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina není po tuto dobu v provozu. ŠKOLNÍ JÍDELNA žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníku mají od 1. 
Více informací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, ze kterého vyplývá, že se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének: ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo 
Více informací
Nadále je povolena osobní přítomnost ve škole pouze: dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy žákům 1. a 2. ročníku základní školy. Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání. Výpis vysvědčení Žákům 3. až 9. ročníku bude výpis vysvědčení v tištěné podobě bude předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce. Žáci 9. ročníku a vycházející žáci dostanou s výpisem vysvědčení 2 přihlášky na střední školu, 1 zápisový lístek a 1 potvrzení o převzetí, které podepsané přinesou zpět. Tyto dokumenty si žáci 9. ročníku mohou v nutných případech osobně vyzvednout také v těchto termínech: IX. A – v úterý 2. 2. 
Více informací
Vážení rodiče, Usnesením vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole: dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy žákům 1. a 2. ročníku základní školy. Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání. Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, který je dostupný ve Škole OnLine. Výuka 1. a 2. ročníku a přípravné třídy rozsah výuky je shodný s rozvrhem prezenční výuky (rozvrh ve Škole OnLine) žáci se budou učit v homogenních neměnných skupinách nevyučuje se zpěv, tělesná výchova a sportovní příprava; bude nahrazena výukou hlavních předmětů žáci mají povinnost nosit roušky po celou 
Více informací