Adaptační kurz 6. ročníku 2023

6. září – 8. září 2023

U Mloka, Třímany

V prvním zářijovém týdnu se 6. ročníky naší školy vypravily do kempu U Mloka do vesničky Třímany. Kemp se nachází v poklidném údolí, ve kterém protéká řeka Berounka. Cílem adaptačního kurzu bylo seznamování v rámci nově vzniklých třídních kolektivů a poznání třídních učitelů.

V rámci tří dnů absolvovali šesťáci spoustu seznamovacích her, zkusili si spolupracovat ve dvojicích či skupinách, také soutěžili za třídy. Postupně se představovali, řešili úkoly, tvořili domečky z přírodnin a hráli míčové hry. Svoji fyzickou zdatnost si otestovali během 13kilometrové túry do vedlejšího tábořiště Kobylka a následně je čekalo splutí řeky Berounky zpět do kempu U Mloka, což představovalo pro spoustu žáků ohromný zážitek. Po celou dobu nás provázelo příjemné slunné počasí, díky čemuž proběhl seznamovací kurz ve velmi příjemném duchu.

Adaptační kurz byl připraven a realizován Školním poradenským pracovištěm ve spolupráci s třídními učiteli. Věříme, že vícedenní pobyt v přírodě žákům nastartoval úspěšný školní rok a usnadnil jim přechod na druhý stupeň.

Mgr. Kateřina Hocmannová, školní metodička prevence

Komentáře nejsou povoleny.