Exkurze u Okresního soudu Plzeň – město

Exkurze u Okresního soudu Plzeň – město

Ve středu 7. 2. 2024 v rámci občanské výchovy navštívili žáci 9. ročníku Okresní soud v Plzni. Soudní líčení se vedlo proti obžalovanému, který je již ve výkonu trestu za jiný trestní čin, a tak byl k soudu přiveden eskortou. Líčení se vedlo v tzv. zkrácené podobě, jelikož se obžalovaný ke všemu přiznal a nemuselo se tak podstupovat žádné dokazování. Během setkání s JUDr. Vladimírem Žákem jsme se dozvěděli nejen mnoho zajímavého z každodenní soudcovské praxe, ale i o odpovědnosti, kterou s sebou tato pozice nese. Seznámili se i s dalšími profesemi, které jsou s fungováním soudu spojené a pro jeho chod nutné. Studenti měli možnost klást otázky, a tak doplnit své poznatky, které získali během občanské výchovy. V závěrečné diskusi se žáci seznámili s uplatněním absolventů právnických fakult v ČR. Díky příjemnému vystupování pana soudce věříme, že čas strávený u okresního soudu nebyl marný a třeba i nasměroval některé žáky k jejich budoucímu studiu.

Mgr. Eva Braná

A jak popsali návštěvu u soudu sami žáci?

V 8.00 jsme se sešli před budovou okresního soudu a poté jsme každý jednotlivě prošli bezpečnostní kontrolou, kterou vedli strážníci, aby se ujistili, že u sebe nemáme žádné nebezpečné předměty.

Po chvíli čekání jsme všichni usedli v soudní síni, kde měl soud rozhodnout z hlediska trestního práva o tom, zda obžalovaný ukradl či uloupil nezletilému chlapci jeho mobilní telefon. Hlavní líčení vedl pan soudce Vladimír Žák, který nás přivítal a hned v úvodu se omluvil za špatnou akustiku sálu, který dříve sloužil jako kaple. Poté vstoupil do místnosti i obžalovaný Lukáš K., kterého doprovázela vězeňská služba. Obžalovaný byl hned v úvodu upozorněn soudcem, že má právo se vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě.  Ten tohoto práva nevyužil a odmítl před veřejností, tedy námi, vypovídat. Následně byl státní zástupce vyzván předsedou senátu, aby přečetl obvinění proti žalovanému. Dozvěděli jsme se, že obžalovaný uloupil 13letému chlapci jeho mobilní telefon na zastávce Husův park na Doubravce. Vzhledem k tomu, že většina z nás na Doubravce bydlí, nás případ hned zaujal. Někteří z nás okradeného chlapce znají osobně. Hned jsme si přáli se dozvědět, jak případ dopadne. Bohužel bylo hlavní líčení odloženo na březen, kdy budou vyslechnuti i všichni svědci. Státní zástupce žádal senát, aby nezletilý mladík vypovídal bez přítomnosti obžalovaného, čemuž bez námitek pan soudce vyhověl. Celé líčení trvalo přibližně hodinu a půl. Po skončení procesu jsme ocenili vstřícnost pane soudce, kterému jsme kladli nejrůznější otázky. Děkujeme paní učitelce Brané za zprostředkování exkurze.  Škoda jen, že jsme nemohli fotografovat.

Tímto naše exkurze skončila. Určitě pro nás bylo velmi zajímavé a přínosné se účastnit soudního jednání. Do jiné pozice než pozice veřejnosti, bychom se ale raději dostat nechtěli.

Komentáře nejsou povoleny.