Den zdraví

Dne 27. června 2023 proběhl na naší škole projekt Den zdraví pro 8. ročník. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a plnili teoretické i praktické úkoly na jednotlivých stanovištích.

Teorie se týkala využití a náplně volného času, správné výživy a nebezpečí drogové závislosti. Praxe byla zaměřena na posilování a vytrvalost – sedy lehy, vrh medicinbalem, přeskoky přes švihadlo a štafetový běh. Praktické bylo i stanoviště první pomoci, žáci si vyzkoušeli ošetřit různá zranění, obvázat rány a přepravu raněné osoby.

Akce se vydařila a všechny děti byly podle zásluh a nasbíraných bodů odměněny ovocem a zdravými mléčnými nebo ovocnými dobrotami.

Prosím omluvte horší kvalitu některých fotografií.

Komentáře nejsou povoleny.