Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je mezigenerační projekt, který již vstoupil do podvědomí veřejnosti. Příhody a historické skutečnosti, jež předávají pamětníci dalším pokolením, je nesmírně důležité zaznamenávat. Pod organizací Paměť národa zpracovával tým našich žáků životní příběh paní Aleny Vyšehradské, bývalé učitelky z 22. ZŠ.

Výsledkem bylo pětiminutové video, které mapuje nejdůležitější okamžiky života pamětnice, s nimiž se na kameru svěřila. Celkově měl záznam téměř dvě hodiny a celý byl předán organizaci, která projekt zaštiťovala. Hlavním moderátorem a komentátorem se stal Matyáš Hasal z 8. C, jenž se skvěle vypořádal s rolí hlavního tazatele, a dokonce představil výslednou práci v den prezentace na Západočeské univerzitě v Plzni. Hlavní práci na prezentovaném videu odvedl jeho spolužák Marek Had, který profesionálním způsobem bez odborného vedení zajišťoval roli režiséra, kameramana, zvukaře i střihače. Tým doplňoval žák sedmé třídy Kuba Vu, který doplnil video o svoje kresby připomínající dobovou skutečnost. Skupina žáků obohatila nahraný rozhovor také o fotografie a novinové články, které poskytl Archiv města Plzně, a filmové záběry pocházející z Národního filmového archivu.

Výsledek projektu byl přijat pozitivně a tým získal velmi pěkné hodnocení poroty. Zde jen malá ukázka z kladného hodnocení odborníků:

Video má profesionální parametry. Náročná montážní skladba archivních filmových záběrů, fotografií, obrázků, kreseb, a to skloubené s autenticky uvěřitelným vyprávěním pamětnice, z níž vyzařuje tichá noblesa a „klid v duši“. Velice emotivně působivé. Výstižné titulky a hlas reportéra za obrazem.

MgA. Miroslav Buriánek – režisér, dokumentarista, publicista známý svým dlouholetým působením v Českém rozhlasu Plzeň

Video je velmi pěkně zpracované. Je vkusně oživené proklady s fotografiemi, dobovými záběry a obrázky. […] Ještě bych u tohoto příspěvku vyzvedl jeden velmi důležitý, mnohdy celkově určující aspekt, kterým se tento příspěvek odlišuje, alespoň dle mého názoru a celkového pocitu, od všech ostatních.

Jsou věci, které vůlí ani přáním neovlivníme, i kdybychom se snažili sebevíc. Zvláště ve vzájemných vztazích všichni víme, že si lidé musí tzv. vzájemně sednout. A v případě tohoto týmu a paní Alenky se tak skutečně stalo.

Takže celkový pocit, který je něčím ještě nad dojmem, je nejen absolutní autenticita a uvěřitelnost, ale příjemné milé vyznění, které doslova a bez přehánění a patosu pohladí a chytí za srdce. Vždy když se příběhu podaří vdechnout duši, je to malý zázrak a je to dar.

Mgr. Michal Šaman – pedagog, terapeut, studentský aktivista během událostí Sametové revoluce 1989

Kombinace autentického vyprávění s fotografiemi, dobovými záběry a ilustracemi.

Titulky.

Uvedení zdroje.

Oslovení archivů – práce s prameny.

Připomenutí mého dětství, kdy jsem paní učitelku potkával na chodbě 22. ZŠ.

Mgr. Jiří Orna – archeolog a ředitel Západočeského muzea v Plzni

Tým byl odborně veden paní učitelkou Alenou Pospíšilíkovou a Lucií Boudovou. Děkujeme zejména pamětnici Aleně Vyšehradskéza poskytnutí jejího životního příběhu. Náš obdiv patří také členům týmu, kteří se se složitým a dlouhým projektem vypořádali znamenitě.

Lucie Boudová

Komentáře nejsou povoleny.