Projekt Ergonomie do škol

Díky panu Ingr. Markovi Burešovi, Ph.D., místopředsedovi v České ergonomické společnosti, měla naše škola příležitost zúčastnit se projektu s názvem Ergonomie do škol. Tento projekt se zaměřuje na prevenci poškozování pohybového aparátu u dětí.

V rámci jedné vyučovací hodiny si lektoři s žáky prvního a druhého stupně povídali o správném sezení na židli při učení, optimálním nastavení nábytku při psaní či studiu a plnohodnotném trávení volného času. Beseda byla proložena i pohybovým cvičením, které si žáci vyzkoušeli. Tyto jednoduché cviky mohou pravidelně začlenit do své každodenní rutiny, a tím si pěstovat správné držení těla.

Lektorům děkujeme za příjemně strávený čas a cenné rady pro naše zdraví.

Mgr. Kateřina Hocmannová, školní metodička prevence

Komentáře nejsou povoleny.