Školní akce

Beseda žáků se spisovatelkou Janou Poncarovou Dne 30. ledna zavítala na naši školu spisovatelka Jana Poncarová. Během besedy představila příběh deníku plzeňské židovské dívky, která se s celou rodinou stala obětí holocaustu. Autorka poutavě vyprávěla nejen životní osudy dvanáctileté Věrky Kohnové, ale i příběh jejího deníku. Žákům přiblížila dobu druhé světové války, osudy židovských rodin v Plzni i vlastní snahu o zachování odkazu Věrky Kohnové. Spisovatelka povídání doplňovala autorským čtením ze své knihy Deník Věrky Kohnové – Jak ráda bych tak zůstala, která vyšla v loňském roce. Po zajímavém vypravování autorky přišly na řadu otázky, které měli žáci připravené. Debatovalo se o spisovatelské 
Více informací
Projektový den z dějepisu: Připomínka Mezinárodního dne památky obětí holocaustu Projektový den Cesta do Izraele byl určen pro žáky 9. a 8. tříd, skládal se ze čtyř různých částí a trval celkem šest vyučovacích hodin. První část se věnovala historii, kultuře a tradicím židovského národa, žáci společně skládali časovou osu a tvořili pojmovou mapu. Druhá část se zaměřovala na dobu holocaustu a žáci pracovali s obrázky paní Helgy Weissové Hoškové a s textem o životních osudech paní Zuzany Růžičkové. Práci s fotografiemi pak žáci využili ve třetí část o vzniku Izraele a jeho vývoji. Čtvrtou část pak představovala beseda s panem Grossmannem, který pátral 14 
Více informací
Jazyková animace pro 6. ročník Dne 15.  ledna se 6. ročník zúčastnil jazykové animace, kterou jsme pro ně připravili, abychom jim usnadnili jejich volbu, jaký druhý cizí jazyk si od 7. ročníku zvolit. Žáci totiž často tápou. Na naší škole mají možnost si vybrat ze 4 variant, a to mezi francouzštinou, španělštinou, němčinou či ruštinou. Výuka dalšího cizího jazyka pro nejazykové skupiny probíhá v dvouhodinové dotaci týdně od 7. do 9. ročníku. Důležitou podmínkou je i naplnění minimální kapacity. Pro daný jazyk se musí rozhodnout minimálně 7 žáků z ročníku.  Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o cizí 
Více informací
Vánoční advent v prvních třídách V letošním roce měli naši prvňáci školní adventní premiéru. V adventním kalendáři na ně kromě sladkostí čekaly různé úkoly. Mezi nejzajímavější úkoly patřil např. ponožkový či pohodový den. Děti dorazily v pyžámkách, overalech a županech. Během dne jsme zhlédli Raníček a také jsme si při tělesné výchově vyzkoušeli různá relaxační cvičení a masáže. Poslední den jsme se slavnostně oblékli a vyzkoušeli některé vánoční tradice (věštění z hrnečků, krájení jablíčka, házení pantoflem, …). Na závěr  jsme se sešli u stromečku, kde si každá třída rozbalila dárky. Celý předvánoční čas jsme si pěkně užili.
Více informací
Mikulášský den na Dvaadvacítce 5. prosince 2023
Více informací
Jak jsme pitvali rybu Dne 8.11. 2023 jsme pitvali rybu! Teď si určitě říkáte, že to muselo být nechutné a že by to s vámi seklo, ale nebojte, přežila jsem to dokonce i já. Rozdělili jsme se do skupinek, do kterých jsme dostali pražmu královskou (mořan zlatý). Mně to připomínalo modrého hubenějšího kapra, ale tento popis neříkejte žádné učitelce přírodopisu. Nejprve jsme museli popsat vnější stavbu ryby. To jsem raději nechala na své kamarádce, mým úkolem bylo pitvat. To znamená, že jsem rybu otevřela. Řez jsem vedla od řitního otvoru, okolo skřelí, pod kterými jsou uložené žábry, až po postranní 
Více informací
Projektové setkání z chemie na Gymnáziu Luďka Pika 23. listopadu proběhlo projektové setkání z chemie v laboratoři Gymnázia L. Pika. Akce se zúčastnili vybraní žáci z VIII.D 22. ZŠ a také z Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. a Církevního gymnázia Plzeň. Kromě krátké přednášky na téma barvení látek jsme prováděli laboratorní práci na téma účinky mořidel na rostlinná barviva. Barvili jsme proužky filtračního papíru různými barvivy, která jsme si vyráběli z přírodních materiálů – z cibule, červené řepy, ze slupek ořechů, kopřivy, okvětních lístků nejrůznějších květin. Před vlastním barvením jsme papírky nejprve namořili (např. modrou skalici, chloridem železitým, …) a porovnávali jsme vliv mořidla na výsledek barvení. 
Více informací
Kurz Etiketa pro děti V listopadu se žáci 3. tříd zúčastnili kurzu Etiketa pro děti. Kurz se konal pod patronací propagátora společenské etikety Ladislava Špačka. Děti se hravou a zajímavou formou učily správnému chování, stolování, oblékání a vhodné komunikaci ve společnosti. Kurz probíhal ve slavnostním oblečení, chlapci v košilích s motýlky a dívky ve slavnostních šatech. První část byla věnována pozdravům, představování a druhá část se nesla v duchu slušného chování, oblékání pro různé příležitosti. Na závěr se děti učily, jak se chovat u slavnostně prostřeného stolu. Děti si odnesly na památku kromě vědomostí osvědčení o absolvování kurzu a pracovní sešit, kde si 
Více informací
Beseda s Policií ČR – šikana a kyberšikana Dne 6.11.2023 přijela do naší školy opět paní policistka Veronika Hokrová, vrchní inspektorka z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje. Důvodem této návštěvy bylo především povídání o problémech současné doby, které se vyskytují na školách a v kolektivech nejen dětí, ale i studentů středních škol či učilišť. Tématem byly šikana a kyberšikana. Ačkoliv je to věčné téma, které slýcháme ze všech stran, stále se s tímto nežádoucím jevem setkáváme. V rámci besedy byli žáci seznámeni s možnými nástrahami sociálních sítí, prostor byl věnován i nebezpečí anonymního kyberprostoru. Dále se paní policistka zaměřila na to, jak předcházet nepříjemným 
Více informací
Dušičko Hallowenský týden v přípravce Vzpomínce na naše milé zemřelé jsme se věnovaly celý týden. Po vzoru Halloweenu jsme dlabaly dýni, vytvářely strašidelnou výzdobu, povídaly si o upírech, mumiích i čarodějích. Díky ztracenému pergamenu z knihy kouzel jsme míchaly lektvary a zkusily nejedno kouzlo. Čarodějnice Elvíra nám připravila nelehké úkoly za jejíchž splnění nás čekala odměna. Na Dušičkový svátek jsme zapálily svíčku našim zemřelým a vyprávěly si příběhy. S mexickým svátkem Dia de Los Muertos nás seznámila animovaná pohádka CoCo.
Více informací