Úspěchy žáků

Posledního dne měsíce května byly na Západočeské univerzitě udíleny ceny v soutěži „Můj život v době covidové“, kterou organizovalo Středisko orální historie při Katedře historie ZČU. Šestý ročník historické soutěže byl poznamenán pandemií stejně jako i ostatní oblasti našeho života. Právě to bylo tématem pro účastníky, kteří vedli rozhovory se svými blízkými o nedávné době. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. a 7. třída, 8. a 9. třída), do soutěže bylo posláno více než šedesát soutěžních příspěvků, přičemž v každé kategorii mohl být pouze jeden vítěz. Je nám velikou ctí, že obě kategorie vyhráli žáci naší školy. V kategorii mladších žáků to byl Nicolas 
Více informací
Podzim se sportovně vydařil Jako každý rok se zapojujeme v kategoriích od těch nejmenších až po naše největší deváťáky do koloběhu sportovních soutěží. Hned v září jsme absolvovali závody v přespolním běhu, dále následovaly turnaje ve florbalu, futsalu, házené, dokonce jsme již v podzimních termínech sehráli turnaje v McDonald’s Cupu a naši sportovci si také zaplavali v bazénu. Byl to velice vydařený podzim 2019, protože ve všech sportech jsme dobyli stupně vítězů a přivezli spoustu pohárů. Za skvělou reprezentaci našim žákům děkujeme. 22. ZŠ Plzeň, sekce TV
Více informací
Úspěch 22. ZŠ na Branném dni Ve středu 15. května 2019 se v areálu HZS na Bílé Hoře sešli žáci plzeňských škol k účasti na Branném dni s policií ČR. Celkem vytvořili 23 čtyřčlenných družstev složených ze čtyř dětí v poměru dva chlapci a dvě dívky. Zastoupen musel být žák každého ročníku druhého stupně. Družstva byla prověřena v tělesné zdatnosti formou běhu na 3 km, v obratnosti dětí při překonávání terénních nerovností a umělých překážek. Koncentrace po zátěži se hodnotila střelbou ze vzduchové pušky, hodem medicinbalem a hodem na cíl. Žáci též byli hodnoceni z poskytování laické první pomoci a 
Více informací
Školní kolo chemické olympiády kategorie D – pro žáky 8. a 9. tříd Haschová Petra, 9.A (109 bodů) Běláčová Veronika, 9.A (108 bodů)    Konverzační soutěž v anglickém jazyce Dne 17. a 18. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se celkem ve dvou kategoriích – IA – 6. a 7. ročník, IIA – 8. a 9. ročník. Ve svých hodinách angličtiny byli žáci předem informováni o konverzačních tématech, se kterými se na soutěži potkají. Mohli si projít otázky k daným tématům. Žáci předvedli jazykové dovednosti týkající se poslechu, čtení s porozuměním a konverzace. V kategorii IA 
Více informací