Projekt LET´S SPEAK TOGETHER

Od října 2014 začal na naší škole působit „rodilý mluvčí“

Augustine Othekile,

který hovoří pouze anglicky (česky velmi málo). Je z Nigérie, ovšem žije již osm let v Praze. Do školy dochází tři dny v týdnu, vždy v pondělí, úterý a ve středu a spolu s vyučujícími anglického jazyka se účastní hodin anglického jazyka. Spolupracuje s angličtináři na 1. i 2. stupni naší školy, přispívá do hodin, účastní se vybraných hodin angličtiny společně s vyučujícími.

Jednou týdně konverzuje s žáky sedmých a devátých tříd v době polední přestávky. Žáci dobrovolně přicházejí a hovoří na vybraná témata.

Augustine se účastnil i školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, kde společně s vyučujícími vybíral ty nejlepší, kteří postoupí do okresního kola.

Věříme, že zapojením rodilého mluvčího obohatíme výuku angličtiny na naší škole a žáci si začnou uvědomovat důležitost jazyků v jejich životech.

Komentáře nejsou povoleny.