Projekt: Výzva č. 56

VÝZVA Č. 56

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

22. základní škola Plzeň čerpá finanční prostředky v těchto šablonách:
  • Šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • Šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  • Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Komentáře nejsou povoleny.