Projekt Výzva č. 57

VÝZVA Č. 57

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni a rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích.

22. základní škola Plzeň čerpá finanční prostředky v těchto šablonách:
  • Šablona č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
  • Šablona č. 4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém – německém – francouzském jazyce formou blended-learningu
Komentáře nejsou povoleny.