I v letošním roce jsme se zúčastnili dne 24. 9. 2018 Evropského dne jazyků v Plzni.

Cílem je motivovat žáky učit se cizí jazyk a informovat o možnostech cestování v Evropské unii, vyzkoušet si praktické znalosti a prezentovat kulturní rozmanitost v Plzni. Prostřednictvím interkulturních cvičení si žáci vytvoří jasnější představu o kulturních odlišnostech a přitom si uvědomí i své vlastní pocity a názory.

Jazyková animace funguje jako neustálá interakce a intenzivní dialog. Nejde o jednostranné zprostředkování jazyka ze strany učitele. Účastnící vyvíjejí vlastní iniciativu, jsou kreativní, uplatňují svoji fantazii. Jazyková animace vnáší do skupiny pohyb a dynamiku. Rozhodně se nejedná o klasickou výukovou metodu či systematickou výuku.
Tentokrát byl pevně dán „jízdní řád“ stanovišť, kudy jednotlivé skupiny žáků prošly. Měli jsme 30 minut na jednotlivé aktivity a 15 minut na přesun mezi stanovišti.

Na sedmi stanovištích si mohli žáci vyzkoušet některou z evropských řečí. Zároveň se dozvěděli i něco nového o zemi, kde se jí mluví.
A co na to říkají sami žáci? Tentokrát za ně promluví fotografie.

Eva Braná (vyučující německého jazyka)

Komentáře nejsou povoleny.