Besedy pro žáky devátého ročníku organizace Blízký soused

Ve dnech 16. a 18. května 2023 se uskutečnily besedy pro žáky devátých ročníků plzeňské organizace Blízký soused. Tyto besedy proběhly díky přetrvávající spolupráci s organizací v rámci projektu „Rodina učí rodinu“ financovým z Norských fondů. Beseda byla zaměřena na průřezová témata výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova.

Paní inženýrka Pavla Fáberová spolu s lektorkou Adélou Sušilovou s žáky debatovaly nad otázkami lidské rozdílnosti, odlišnosti a problematikou romských komunit.

Pomocí aktivit kulturní bingo, první dojem, co máme společné a strom života, žáci vyvozovali společné kulturní znaky a odlišnosti, které jsou pro společenství lidí přirozené a žádoucí. V průběhu dvou vyučovacích hodin žáci pracovali zejména ve skupinách, kde sdíleli své názory. Následně svůj názor a postoj k dané problematice argumentovali před ostatními. Lektorkám děkujeme za milý přístup a otevřenost v rámci diskusí.

Mgr. Kateřina Hocmannová, školní metodička prevence

Komentáře nejsou povoleny.