Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Naše škola je partnerem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. a společně s dalšími partnerskými školami realizujeme projekt „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Zajistíme činnost centra kolegiální podpory (CKP), jehož cílem bude organizovat workshopy pro pedagogy z okolních škol. Obsahem workshopů budou moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů a experiment jako nástroj výuky s praktickým využitím systému PASCO.

Pedagogové, kteří povedou na naší škole workshopy:
Mgr. Zdeňka Nováková, Mgr. Romana Nonfriedová, Mgr. Magdalena Berkovská

Komentáře nejsou povoleny.