Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI.

Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008092.

Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti ve vybraných 19 ZŠ v Plzni. Součástí projektu byla realizace vnitřní konektivity ve školách (instalace WiFi z důvodu možnosti využití tabletů při výuce odborných předmětů). Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt byl zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizace přispěla k vyřešení následujících problémů:

  • nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání
  • nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů
  • zastaralé formy výuky.

Podpořená vzdělávací zařízení: 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ a MŠ, 10. ZŠ, 11. ZŠ, 13. ZŠ, 14. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ, 17. ZŠ a MŠ, 22. ZŠ, 25. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ, Masarykova ZŠ, Bolevecká ZŠ, ZŠ a MŠ Božkov.

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle.

S rozvojem nových technologií a jejich cenové dostupnosti rostou i požadavky na bezdrátovou konektivitu, kdy je možné využít pro výuku i zařízení, která vlastní žáci (mobilní telefony, tablety apod.). Z důvodu nutnosti zajištění využití tohoto nového trendu ve výuce došlo k rozšíření WiFi sítě za současného zabezpečení bezpečnostních protokolů průniku do vnitřní sítě.

Fyzická realizace projektu probíhala v období 05/2018 – 09/2018 v oblastech:

1. Vybavení odborných učeben:

Počet nově vybavených odborných učeben: 95, náklady celkem 23,25 mil. Kč vč. DPH.

Z toho:

  • Sestavy LCD panelů s tabulovými křídly a pojezdy: v 17 ZŠ vybaveno 90 odborných učeben, hodnota zakázky 15,55 mil. Kč vč. DPH
  • Tablety: v 11 ZŠ vybaveno 16 odborných učeben, hodnota zakázky 3,22 mil. Kč vč. DPH
  • Jazyková laboratoř: v 9 ZŠ vybaveno 9 odborných učeben, hodnota zakázky 2,69 mil. Kč vč. DPH
  • Počítače: v 17 ZŠ vybaveno 90 odborných učeben, hodnota zakázky 1,79 mil. Kč vč. DPH

2. Zajištění vnitřní konektivity:

Instalace Wi-Fi: realizováno v 11 ZŠ, celkové náklady 9,02 mil. Kč vč. DPH

Celkové náklady na realizaci projektu:

  • Náklady celkem vč. DPH: 32,27 mil. Kč
  • Proplacená výše dotace IROP vč. DPH: 28,74 mil. Kč

Stanovená udržitelnost projektu v období 04/2019-04/2024 (5 let).

Komentáře nejsou povoleny.