Šablony III pro 22. ZŠ Plzeň

Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021279
  • Název: Šablony III pro 22. ZŠ Plzeň
  • Termín realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Cíle projektu

Tento projekt umožní škole čerpat finanční prostředky tandemovou výuku a projektové dny ve škole se zaměřením na polytechnickou a environmentální výchovu.

Realizovány budou volnočasové aktivity žáků – čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení.

Rozvoj kompetenci v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií podporuje šablona Využití ICT ve vzdělání v rozsahu 48 hodin.

Žákům ohroženým školním neúspěchem je určena šablona Doučování žáků.

Komentáře nejsou povoleny.