Spolupráce na projektu Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021
  • Název: Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Cíle projektu

Realizace kroužku Robotika – celoročně pravidelně se opakující volnočasová aktivita s důrazem na rozvoj polytechnických, matematických a IT kompetencí s ohledem na konkurenceschopnost v podnikání a na budoucí povolání.

Komentáře nejsou povoleny.