Okresní kolo v atletickém čtyřboji

Atletický stadion ve Skvrňanech se stal 22. dubna 2024 dějištěm okresního kola v atletickém čtyřboji ve IV. kategorii dívek a chlapců. Stadionem znělo – „Přidej, dávej, dávej, jdeš do finiše…“. Takto podporovali žáci, kteří pomáhali s organizací závodů, družstvo žákyň z naší školy. V jednom družstvu je nejvíce 5 závodníků z jedné školy. Do výsledku družstva se počítají bodové zisky nejlepších 4 závodníků ve čtyřboji.

Soutěž začíná pro obě kategorie během na 60 metrů a končí během na 800 metrů dívek a 1000 metrů chlapců. Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník 3 pokusy. Naše žákyně absolvovaly disciplíny – 60 m běh, skok daleký nebo vysoký, hod míčkem nebo vrh a na závěr dívky běžely 800 m.

A výsledek? Krásné druhé místo. Blahopřejeme! Děkuji i 10 žákům a žákyním, kteří byli ochotni pomoci s organizací soutěže.

Závodnice:

Karolína Lážová, Pavla Sedláková, Natálie Nollová, Anna Vitušková a Simona Matějková

Děkujeme

Yveta Pompová

Komentáře nejsou povoleny.